Realizacje

 

Budynek biurowo-usługowy KREO przy ul. Wadowickiej w Krakowie
- instalacje wewnętrzne ciepła technologicznego do układu klimakonwektorów
- instalacja wody lodowej
- instalacja VRF
- instalacja skroplin
- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej
- instalacja wentylacji mechanicznej pożarowej

Budynek biurowo-handlowo-usługowy CARBON OFFICE przy ul. Brackiej w Katowicach

Budynek dydaktyczny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza i ul. Lindleya w Łodzi
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacja wod-kan
- instalacja c.o.
- instalacja p-poż
- instalacja ciepła technologicznego
- instalacja wewnętrzna wody lodowej

Laboratorium i siedziba firmy DIAGNOSTYKA na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego SSE Kraków-Czyżyny

Budynek LPP S.A. Oddział Kraków przy ul. Bagrowej

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej w Krakowie
- instalacja wod-kan
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja klimatyzacji (splity, szafy klimatyzacji precyzyjnej i grzewczo-chłodzącej)
- instalacja c.o.
- instalacja wody lodowej
- instalacja ciepła technologicznego
- instalacja gazu ziemnego

Osiedle BONARKA Living przy ul. Puszkarskiej w Krakowie
- instalacja wentylacji mechanicznej

Osiedle PODGAJE przy ul. Domagały w Krakowie
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja wod-kan
- instalacja c.o. wraz z węzłami cieplnymi w zakresie niskich parametrów

Budynek biurowo-usługowy AQUARIUS przy ul. Życzkowskiego w Krakowie
- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej oraz oddymiania i napowietrzania
- instalacja klimatyzacji (w zakresie instalacji i urządzeń freonowych)

CRYSTAL MOUNTAIN RESORT w Wiśle
- instalacja freonowa typu VRF
- instalacja wentylacji pożarowej w parkingu podziemnym
- instalacja oddymiania basenów
- instalacja napowietrzania klatek schodowych

Zakład produkcyjny spółki LAJKONIK SNACK z infrastrukturą "SPACE" w Skawinie
- instalacja ciepła technologicznego
- instalacja chłodnicza
- instalacja hydrantowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja wodociągowa
- węzeł cieplny (budynek G)

Siedziba spółki HYDROSOLAR MAŁOPOLSKA w Modlniczce
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja klimatyzacji freonowej

AKADEMIA KRAKOWSKA im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie
- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych
- klimatyzacja freonowa typu split
- instalacja wody lodowej
- instalacja ciepła technologicznego
- instalacja c.o.

Muzeum Historii Fotografii MUFO im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wody lodowej i klimatyzacji freonowej

Budynek POJNARÓWKA i Zabytkowa Szklarnia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. Mickiewicza 21B
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja na serwerownię oraz kawiarnię uniwersytecką.

Budynek PADEREVIANUM II UJ w Krakowie przy ul. Krupniczej
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Budynki wielorodzinne w Krakowie przy ul. Przewóz 32 A i 32 B
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji oddymiania

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb pracowni leków cytostatycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto przy ul. Grodzkiej 65
Przebudowa i rozbudowa budynku frontowego

Budynek biurowo-usługowy AVIA w Krakowie przy ul. Życzkowskiego 20
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej VRV oraz instalacji oddymiania

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku koszarowo-biurowego

Browar Lubicz w Krakowie
Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji obiektu Browar Lubicz w Krakowie w budynkach O, A B i H

Koksownia Przyjaźń S.A. Dąbrowa
Montaż rurociągów gazu koksowniczego DN 1200 i DN 900mm / L ~ 930 m;, montaż armatury i kompensatorów; wykonanie instalacji towarzyszących pary i azotu

Biurowiec Bonarka Complex Office w Krakowie
Wykonanie Instalacji wentylacji

Biurowiec PGNiG przy ul. Gazowej 16 w Krakowie
Wykonanie sieci oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych

Budynek Mieszkaniowo-Usługowy, Wielorodzinny przy ul. Masarskiej w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji

Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji

Szpital Miejski w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3
Modernizacja oddziału chirurgii i otolaryngologii

Uniwersytet Rolniczy – Wydział Ogrodniczy w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza dla sal wykładowych, komputerowych i laboratoryjnych - etap II