Realizacje

 

AKADEMIA KRAKOWSKA im. A. F. Modrzewskiego
- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych
- klimatyzacja freonowa typu split
- instalacja wody lodowej
- instalacja ciepła technologicznego
- instalacja c.o.

MUFO Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wody lodowej i klimatyzacji freonowej

Budynek POJNARÓWKA i Zabytkowa Szklarnia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. Mickiewicza 21B
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja na serwerownię oraz kawiarnię uniwersytecką.

Budynek PADEREVIANUM II UJ w Krakowie przy ul. Krupniczej
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Budynki wielorodzinne w Krakowie przy ul. Przewóz 32 A i 32 B
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji oddymiania

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb pracowni leków cytostatycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto przy ul. Grodzkiej 65
Przebudowa i rozbudowa budynku frontowego

Budynek biurowo-usługowy AVIA w Krakowie przy ul. Życzkowskiego 20
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej VRV oraz instalacji oddymiania

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku koszarowo-biurowego

Browar Lubicz w Krakowie
Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji obiektu Browar Lubicz w Krakowie w budynkach O, A B i H

Koksownia Przyjaźń S.A. Dąbrowa
Montaż rurociągów gazu koksowniczego DN 1200 i DN 900mm / L ~ 930 m;, montaż armatury i kompensatorów; wykonanie instalacji towarzyszących pary i azotu

Biurowiec Bonarka Complex Office w Krakowie
Wykonanie Instalacji wentylacji

Biurowiec PGNiG przy ul. Gazowej 16 w Krakowie
Wykonanie sieci oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych

Budynek Mieszkaniowo-Usługowy, Wielorodzinny przy ul. Masarskiej w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji

Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji

Szpital Miejski w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3
Modernizacja oddziału chirurgii i otolaryngologii

Uniwersytet Rolniczy – Wydział Ogrodniczy w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza dla sal wykładowych, komputerowych i laboratoryjnych - etap II