Realizacje

 

SPINplace - centrum kreatywności i coworkingu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej
Wykonanie instalacji sanitarnych, wod-kan i grzewczych
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
Przebudowa węzła cieplnego

Budynek biurowo-usługowy KREO przy ul. Wadowickiej w Krakowie
Wykonanie instalacji wewnętrznej ciepła technologicznego do układu klimakonwektorów
Wykonanie instalacji wody lodowej, VRF i skroplin
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz wentylacji mechanicznej pożarowej

ELEMENTS Hotel&SPA w Świerardowie-Zdroju
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji freonowej

Centrum biznesowe CARBON OFFICE przy ul. Węglowej 9 w Katowicach
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji freonowej VRV
Wykonanie instalacji c.o. i ciepła technologicznego
Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni

Budynek dydaktyczny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza i ul. Lindleya w Łodzi
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i p-poż.
Wykonanie wewnętrznej instalacji wody lodowej

Laboratorium i siedziba firmy DIAGNOSTYKA na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego SSE Kraków-Czyżyny

Budynek LPP S.A. Oddział Kraków przy ul. Bagrowej
Wykonanie instalacji wentylacji bytowej

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej w Krakowie
Wykonanie instalacji wod-kan i c.o.
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wody lodowej i klimatyzacji (splity, szafy klimatyzacji precyzyjnej i grzewczo-chłodzącej)
Wykonanie instalacji ciepła technologicznego i gazu ziemnego

Osiedle BONARKA Living przy ul. Puszkarskiej w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Osiedle PODGAJE przy ul. Domagały w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o. wraz z węzłami cieplnymi w zakresie niskich parametrów

Budynek biurowo-usługowy AQUARIUS przy ul. Życzkowskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz oddymiania i napowietrzania
Wykonanie instalacji klimatyzacji (w zakresie instalacji i urządzeń freonowych)

CRYSTAL MOUNTAIN RESORT w Wiśle
Wykonanie instalacji freonowej typu VRF
Wykonanie instalacji wentylacji pożarowej w parkingu podziemnym
Wykonanie instalacji oddymiania basenów
Wykonanie instalacji napowietrzania klatek schodowych

Zakład produkcyjny spółki LAJKONIK SNACK z infrastrukturą "SPACE" w Skawinie
Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, chłodniczej, hydrantowej, kanalizacyjnej i wodociągowej
Wykonanie węzła cieplnego (budynek G)

Siedziba spółki HYDROSOLAR MAŁOPOLSKA w Modlniczce
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji freonowej

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonanie instalacji klimatyzacji freonowej typu split
Wykonanie instalacji c.o., wody lodowej i ciepła technologicznego

Muzeum Historii Fotografii MUFO im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wody lodowej i klimatyzacji freonowej

Budynek POJNARÓWKA i Zabytkowa Szklarnia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. Mickiewicza 21B
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja na serwerownię oraz kawiarnię uniwersytecką.

Budynek PADEREVIANUM II UJ w Krakowie przy ul. Krupniczej
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Budynki wielorodzinne w Krakowie przy ul. Przewóz 32 A i 32 B
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji oddymiania

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb pracowni leków cytostatycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto przy ul. Grodzkiej 65
Przebudowa i rozbudowa budynku frontowego

Budynek biurowo-usługowy AVIA w Krakowie przy ul. Życzkowskiego 20
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji oddymiania

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku koszarowo-biurowego

Browar Lubicz w Krakowie
Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji obiektu Browar Lubicz w Krakowie w budynkach O, A B i H

Koksownia Przyjaźń S.A. Dąbrowa
Montaż rurociągów gazu koksowniczego DN 1200 i DN 900mm / L ~ 930 m
Montaż armatury i kompensatorów
Wykonanie instalacji towarzyszących pary i azotu

Biurowiec Bonarka Complex Office w Krakowie
Wykonanie Instalacji wentylacji

Biurowiec PGNiG przy ul. Gazowej 16 w Krakowie
Wykonanie sieci oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych

Budynek Mieszkaniowo-Usługowy, Wielorodzinny przy ul. Masarskiej w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji

Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji

Szpital Miejski w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3
Modernizacja oddziału chirurgii i otolaryngologii

Uniwersytet Rolniczy – Wydział Ogrodniczy w Krakowie
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza dla sal wykładowych, komputerowych i laboratoryjnych - etap II