Kontakt

 

BTH Instalacje Sp. z o.o.

ul. Christo Botewa 2B

30-798 Kraków


tel.:+48 579 49 17 85
e-mail: biuro@bthinstalacje.pl

KRS 0000018769 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 9451913747
REGON 357172428

kapitał zakładowy: 1 150 000 PLN (wpłacony 100%).

konto bankowe: PKO Bank Polski nr rachunku: 48 1020 2892 0000 5502 0486 8552