Kontakt

 

BTH INSTALACJE SP. Z O.O.

30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 2B

tel.:+48 579 49 17 85
tel.:+48 12 397 77 50
tel.:+48 12 397 76 53
e-mail: biuro@bthinstalacje.pl

KRS 0000018769 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 9451913747
REGON 35717242

kapitał zakładowy: 1 150 000 PLN (wpłacony 100%)

konto bankowe: PKO Bank Polski nr rachunku: 48 1020 2892 0000 5502 0486 8552