O Firmie

 

BTH Instalacje Sp. z o.o.

Firma powstała w 2000 r. pod pierwotna nazwą „Biuro Techniczno-Handlowe „Frapol-Instal” Sp. z o.o.”. W 2010 roku nazwa spółki została zmieniona na „BTH INSTALACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” i pod tą nazwą funkcjonuje do chwili obecnej.Główne zadania

Spółka BTH INSTALACJE główne zadania realizuje przede wszystkim w szeroko rozumianej branży budowlanej. Zakres działalności spółki można podzielić na dwa sektory:

  1. wykonawstwo prac budowlano-montażowych związanych z realizacją instalacji przemysłowych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz sieci sanitarnych;
  2. generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych.Prace remontowe

BTH INSTALACJE w ramach swojej działalności wykonuje również prace remontowe w systemach techniki wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, a także świadczy inne usługi budowlane.Kompetencje

Firma zatrudnia sprawdzonych, rzetetelnych fachowców na stanowiskach robotniczych - nadzór inżynierski realizuje zespół kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Najwyższe kwalifikacje zatrudnionych specjalistów, oprócz wieloletniego doświadczenia zawodowego, potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami w zakresie prac spawalniczych, obsługi maszyn, SEP itp.Wyposażenie

Spółka BTH INSTALACJE posiada odpowiednie wyposażenie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa budowlano-instalacyjnego. Dysponuje również środkami organizacyjnymi i finansowymi niezbędnymi do sprawnej realizacji powierzonych zadań.