Grupa Kapitałowa Instal Kraków

 

Zakres działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków obejmuje działania z zakresu produkcji budowlano-montażowej, produkcji przemysłowej oraz świadczenia usług produkcyjnych. Równocześnie Grupa specjalizuje się w branży wentylacji i klimatyzacji, oferując kompleksowe usługi projektowania, produkcji, wykonawstwa i serwisu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Od 2006 roku Grupa Kapitałowa Instal Kraków prowadzi także działalność w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań.

 

Ostatnie kilkanaście lat, to okres dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków. Ten rozwój możliwy jest dzięki:

 • pozyskiwaniu inwestycji związanych ze środkami przyznawanymi przez UE w zakresie ochrony środowiska;

 • zwiększaniu portfela kontraktów na wysoko specjalistyczne roboty, m.in. instalacji przemysłowych i technologicznych;

 • prowadzeniu działalności w ramach generalnego wykonawstwa;

 • realizacji inwestycji związanych z modernizacją sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie);

 • systematycznemu rozwojowi usług w zakresie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych;

 • wykorzystaniu własnego potencjału w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych;

 • systematycznemu rozwojowi działu badwczo-projektowego.

 

W skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków wchodzą:

 • spółka Instal Kraków S.A. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (więcej na www.instalkrakow.pl);

 • firma Frapol Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, produkcją, montażem oraz serwisowaniem systemów wentylacji i klimatyzacji (więcej na www.frapol.com.pl);

 • spółka BTH Instalacje;

 • Biuro Projektowo-Inżynierskie BIPROWUMET Sp. z o.o. (więcej na www.biprowumet.pl).

 

Głównymi atutami Grupy Kapitałowej Instal Kraków są terminowość i najwyższa jakość realizowanych inwestycji. Te atuty Grupa zawdzięcza fachowej kadrze oraz bogatemu, pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu w zakresie w realizacji inwestycji budowlanych na terenie Polski oraz za poza granicami kraju.