Kontakt

 

BTH Instalacje Sp. z o.o.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków


Tel.: +48 12 65 22 350
Fax: +48 12 65 22 354
E-mail: biuro@bthinstalacje.pl
E-mail: bth@installkrakow.pl

KRS 0000018769 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 9451913747
REGON 357172428

Kapitał zakładowy: 1 150 000 PLN (wpłacony 100%).

Konto bankowe: PKO Bank Polski
48 1020 2892 0000 5502 0486 8552

Formularz kontaktowy